TƏCHİZAT

Biz yeməklərin hazırlanmasında istifadə etdiyimiz bütün məhsulları yerli təchizatçılardan alırıq. Buna görə də, biz təchizatçılarımızın hamısından bizim tələblərə və keyfiyyət standartlarımıza hörmətlə yanaşmağı tələb edirik. Ərzaq məhsullarının alınması və yeməklərin hazırlanması prosesi zamanı biz müntəzəm olaraq keyfiyyət sınaqları aparırıq ki, son məhsulun çox yüksək keyfiyyətli olmasına və onun SƏTƏM və şirkətimizin müəyyən etdiyi gigiyena standartlarına və Azərbaycan qanunlarına cavab verdiyinə əmin olaq. Gələcəkdə biz təchizatçıların seçilməsi və ərzaq məhsullarının alınması üçün vahid sistemdən istifadə etməyi planlaşdırırıq. Bu bizə bütün prosesə nəzarət etmək və keyfiyyəti təmin etmək imkanı verəcəkdir.