Kadrlar siyasətinin əsasında dinindən, cinsindən, milliyyətindən və sosial mövqeyindən asılı olmayaraq hər bir fərdə hörmət dayanır. Strateji məqsədlərə və gündəlik vəzifələrin yerinə yetirilməsinə nail olmaq üçün Lime Catering-ə peşəkar, məsuliyyətli, təşəbbüskar və öz işinə sadiq insanlar lazımdır. Kadrlarla bağlı bizim siyasətimiz onlara Lime Catering-də işləməkləri ilə fəxr etmək və bizimlə birgə işləmələrindən bir rahatlıq duymasını təmin etmək üçün onlara köməklik göstərməkdən ibarətdir.Biz həmişə kadrları idarə etmək siyasətimizi təkmilləşdirəcək və insanlara Lime Catering-də uzun müddət işləməkləri üçün stimullar verən sistemlərdən istifadə edəcəyik.